גם אתה יכול לחבור לטל חיים

גם אתה יכול לחבור לטל חיים

גם אתה יכול לחבור למתנדבי טל חיים להוביל סלי מזון לערוך ביקורי בית,  לתרום מכישוריך וקשרייך בתחומים מקצועיים על בסיס אישי וזמן פנוי.