האושר הפנימי שאנו חשים לאחר שעשינו מעשה טוב,
הוא התזונה שהנשמה דורשת.

"טל חיים" הוקמה כדי לעזור לאנשים במצוקה מכל המגזרים, מתוך הכרה שערבות הדדית הינה צורך קיומי פיזי של היחיד והקהילה.

מאז 1986 "טל חיים" תומכת מדי שנה במאות משפחות רב בעייתיות המופנות ע"י לשכות הרווחה העירוניות. סל מזון עתיר מוצרים מהווה את בסיס התמיכה. הסל הורכב ע"י תזונאית מעמותת "לקט ישראל".

כמו כן קיים שיתוף פעולה הדוק ופורה עם ארגוני גג כגון: "לתת" ו"לקט ישראל". ל"טל חיים" חדשנות חברתית חינוכית העומד בבסיסי מיזמים ייחודיים שמטרתם לרתום לעשייה את הציבור על כל גווניו: ילדים ובוגרים, עולים חדשים וותיקים, דתיים וחילוניים. גם הנתמכים מתנדבים ב"טל חיים" מתוך אמונה שרק כך ניתן להחזיר להם את הכבוד והתקווה.

נתמכי טל חיים מייצרים מתנות לחגים, משלוחי מנות לפורים,
שקיות ממתקים לחגים וארועים ועוד.
הרווחים למימון סלי מזון, תרופות, חינוך וצרכים חיוניים.

מקצועיות

"טל חיים" מעסיקה עו"סמקצועיתבמשרה מלאה + פקידה. מסמכיהמשפחה נבדקים ע"י כלכלן מקצועי מתנדב. תוכנה מקצועית נבנתה ומאפשרת שליטה מירבית על חלוקה שוויונית יעילהוהוגנת של משאבים.

כבוד האדם

הכרותויחס אישי , סיוע שוויוני ,חלוקה מכבדת, טיפוח התנדבות.

ניהול תקין

טל חיים מקפידה על הקריטריונים של רשם העמותות ומבקר פנים חיצוני.

עברו לעמוד שקיפות כספית

חדשנות חברתית חינוכית

"טל חיים" מעסיקה עו"סמקצועיתבמשרה מלאה + פקידה. מסמכיהמשפחה נבדקים ע"י כלכלן מקצועי מתנדב. תוכנה מקצועית נבנתה ומאפשרת שליטה מירבית על חלוקה שוויונית יעילהוהוגנת של משאבים.

ביטחון תזונתי

"טל חיים" הוקמה כדי לעזור לאנשים במצוקה מכלהמגזרים , מתוך הכרה שערבות הדדית הינה צורך קיומי פיזי של היחיד והקהילה.

שיתופי פעולה

עזרההדדית והצלבת נתונים בין ארגונים, תמיכה וקידום ארגונים חדשים.

חברי העמותה

הרב מאיר בטיסט

מייסד העמותה

אברהם יגל

חבר ההנהלה

אליהו שטרן

חבר ההנהלה

מיכאל אורבך

מייסד העמותה

אמיר מוזס

חבר ההנהלה

משה רבין

מנכ"ל העמותה

רו"ח צבי רדליך

רו"ח העמותה

רו"ח יהודה פרקש

ועדת ביקורות

רו"ח ליאור פרומוביץ

מבקר פנים